Voor sportaanbieders

Het doel van Spurd is om zoveel mogelijk Purmerenders en Beemsterlingen in beweging te krijgen en te houden. Sportaanbieders spelen hierin een belangrijke rol en daarom is het belangrijk dat er in Purmerend en Beemster vitale sportaanbieders zijn.

Verenigingsadvies

Sportaanbieders bestaan van oudsher uit sportverenigingen maar er zijn ook steeds meer commerciële sportorganisaties. Omdat sportverenigingen, in tegenstelling tot commerciële sportaanbieders, geen winstoogmerk hebben en veelal afhankelijk zijn van vrijwilligers heeft Spurd een afdeling verenigingsadvies die sportaanbieders helpen om vitaal te blijven of te worden.

De afdeling verenigingsadvies verricht de volgende werkzaamheden om verenigingen te helpen bij hun beleidsvoering:

Projectadvisering
Accountgesprekken
Themabijeenkomsten
Clusterbijeenkomsten
Nieuwsbrief
Sportcafé
Sport’in

Middels deze activiteiten wordt beoogd om kennisuitwisseling tussen clubs te stimuleren en faciliteren, kennisoverdracht en informatievoorziening, stimuleren deelname aan sportstimuleringsprogramma’s en het opbouwen van netwerken.

Sportcoach bij jouw vereniging

Een sportcoach is een persoon in dienst van Spurd, inzetbaar op verschillende werkterreinen. Voor sportverenigingen biedt de sportcoach de mogelijkheid om in te spelen op modernisering van de vereniging. De sportcoach voert eventueel werkzaamheden uit binnen de sportvereniging. De werkzaamheden worden vastgesteld in overleg met de vereniging. Deze persoon is gemiddeld twee uur per week beschikbaar, tachtig uur op jaarbasis. Hier wordt een verenigingsbijdrage voor gevraagd. Uitgangspunt is dat elke sportvereniging die dat wenst gebruik kan maken van een sportcoach. Heeft u interesse om binnen uw vereniging een sportcoach actief te laten zijn, neem dan contact op.

Subsidiemogelijkheden

Spurd beoordeelt aanvragen gemeentelijke subsidies voor sportgerelateerde zaken. De sportrelaties van Spurd ontvangen jaarlijks de uitnodigingsbrief per post.
Sport- en recreatieverenigingen moeten een aanvraag richten aan Spurd, niet aan de gemeente Purmerend. Spurd toetst aanvragen aan de gemeentelijke subsidieverordening en verzorgt de eventuele toekenning van de gemeentelijke subsidie.

Vrijwilligersverzekering

Elke vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie heeft automatisch via de gemeente een gratis uitgebreide ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering bij schadeverzekeraar Centraal Beheer. Met deze verzekering is elke vrijwilliger actief in de gemeente of voor een organisatie in de gemeente tijdens het vrijwilligerswerk verzekerd. De schadeafwikkeling gaat via het VrijwilligersPunt. Via de button vind je meer informatie.

Gezonde sportomgeving

In de samenleving is steeds meer bewustzijn over gezonde voeding en leefstijl. Recent inzicht is, dat leefstijl geen individuele keuze is, maar voor het overgrote deel wordt bepaald door een te veel aan verleidingen in de omgeving. Spurd zet zich daarom in voor ‘De Gezonde Omgeving’ voor de jeugd én volwassenen in Purmerend en Beemster. De sportclub, als verlengstuk van de maatschappij, is een uitgesproken plek waar men een positieve bijdrage kan leveren aan de gezonde omgeving. Leden komen regelmatig op de club en er is een sterke sociale structuur. Sportclubs zijn, wellicht onbewust, een belangrijke influencer op gebied van gezonde leefstijl. Als sportclub kan er met kleine stappen al mooi resultaat geboekt worden voor een gezondere sportomgeving. De gemeente helpt daar graag aan mee door verenigingen gratis een watertappunt aan te bieden.

Dit zijn de voorwaarden:

1. Met de komst van het watertappunt wordt geen gratis limonade meer geschonken.

2. De overige stapjes die de vereniging wil maken op gezonde kantine en/of rookvrij en/of alcoholbeleid, worden vastgelegd in een intentieverklaring die beide partijen ondertekenen.

3. Spurd ondersteunt de vereniging bij de implementatie.

4. Er is een vaste contactpersoon “gezonde sportomgeving” waar Spurd contact mee onderhoudt over dit onderwerp.

Meer weten? Neem contact op met verenigingsadvies van Spurd

Sportcafé

Het Sportcafé is gericht op bestuurders, commissieleden en trainers van sportverenigingen in Purmerend en Beemster. Daarnaast zijn professionele sportaanbieders ook van harte welkom. Het doel van het sportcafé is om kennis uit te wisselen, inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten. Dit willen we bereiken middels een plenair programma, workshops en informele momenten.

Sport'in

Sport’in is het jaarlijkse sportfestival voor sportverenigingen in Purmerend en Beemster! Sportverenigingen organiseren een week lang activiteiten die toegankelijk zijn voor leden en niet-leden van jong tot oud. De activiteiten zijn grotendeels gratis en vinden plaats op verschillende sportaccommodaties. Tijdens Sport’in krijgen sportverenigingen de kans hun sportaanbod te promoten en krijgen inwoners van Purmerend en Beemster van alle leeftijden de kans kennis te maken met de verschillende sportaanbieders in onze gemeente!

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

  • "'Weidevenne is écht mijn wijk. Ik probeer te genieten van het leven en sporten is mijn passie. Dat ik deze dingen met elkaar kan combineren geeft mij veel energie!'."  

    Joeri Hamerling, Wijksportcoach Weidevenne

  • “Wij activeren mensen tot beweging, sport en een gezonde leefstijl. Onze sport- en beweegprogramma’s en sportaccommodaties bieden maatschappelijke meerwaarde”  

    Jancor de Boer, directeur Spurd

  • "Met mijn enthousiasme kan ik mensen motiveren meer uit zichzelf te halen dan zij dachten dat mogelijk was."  

    Kevin Frelink, Wijksportcoach Overwhere/Wheermolen