Gast op Gympies

In alle peuterspeelzalen, locaties van voor- en vroegschoolse educatie en in alle peuterscholen in Purmerend en in Beemster krijgen de kinderen twee keer per week een gymlesje ‘Gast op Gympies’.

Verschillende sportcoaches en vakleerkrachten bewegingsonderwijs van Spurd geven de lessen.

nijntje Beweegdiploma

In 2022 is Spurd gestart met het nijntje Beweegdiploma. Dit is een zorgvuldig samengesteld beweegprogramma van de KNGU voor kinderen van 2 t/m 5 jaar. De sportcoaches en vakleerkrachten van Spurd zijn speciaal opgeleid om de methode aan te mogen bieden. Alle basisonderdelen van bewegen komen in de lessen van Gast op Gympies aan bod via leuke oefeningen en spelletjes. Na het doorlopen van de lessen ontvangen de jonge deelnemers het nijntje Beweegdiploma. Daarop staat duidelijk benoemd waar de kinderen allemaal mee hebben geoefend.
Lees meer over het nijntje Beweegdiploma

  • "'Weidevenne is écht mijn wijk. Ik probeer te genieten van het leven en sporten is mijn passie. Dat ik deze dingen met elkaar kan combineren geeft mij veel energie!'."  

    Joeri Hamerling, Wijksportcoach Weidevenne

  • “Wij activeren mensen tot beweging, sport en een gezonde leefstijl. Onze sport- en beweegprogramma’s en sportaccommodaties bieden maatschappelijke meerwaarde”  

    Jancor de Boer, directeur Spurd

  • "Met mijn enthousiasme kan ik mensen motiveren meer uit zichzelf te halen dan zij dachten dat mogelijk was."  

    Kevin Frelink, Wijksportcoach Overwhere/Wheermolen