Situatieanalyse

De eerste stap in het schrijven van het verenigingsbeleid is een situatieanalyse van de vereniging en de markt waarin de sportclub zich begeeft. Onderwerpen zoals de geschiedenis, de vereniging op dit moment en de visie en missie komen hierbij aan de orde. Na de situatieanalyse volgen de SWOT (Strengths, Weakenesses, Opportunities, Threats) analyse en de confrontatiematrix.

Het maken ervan is een omvangrijke klus, maar een situatieanalyse is een zeer belangrijke basis voor de vereniging. Het plan kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van (dreigende) problemen. Het opstellen en vaststellen van een verenigingsbeleid dwingt tot nadenken over de toekomst van de vereniging en keuzes maken.

Spurd heeft de handleiding situatieanalyse van de sportvereniging en de markt om de sportverenigingen te ondersteunen bij het analyseren. De situatieanalyse gebeurt aan de hand van een eenvoudig stappenplan waar de sportvereniging zelf mee aan de slag kan.

Is bij het opstellen van de situatieanalyse van uw sportclub ondersteuning nodig? Neem dan contact op met Spurd via info@spurd of per telefoon (0299) 418 100 op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.15 uur.