Buurtsportcoach

Een BuurtSportCoach is een persoon in dienst van Spurd, inzetbaar op verschillende werkterreinen. In dit geval voor Spurd en de sportvereniging. Voor sportverenigingen biedt de BuurtSportCoach de mogelijkheid om in te spelen op modernisering van de vereniging.

Een BuurtSportCoach coördineert of voert taken uit binnen de sportvereniging voor de jeugd van vier tot achttien jaar. Het takenpakket is zeer divers en afhankelijk van de wensen binnen de sportvereniging. Deze persoon is gemiddeld twee uur per week beschikbaar, tachtig uur op jaarbasis.

Spurd benadert sportverenigingen wijkgericht. Uitgangspunt is geweest dat elke sportvereniging die dat wenst zijn/haar voordeel kan doen met een BuurtSportCoach.

Heeft u interesse om binnen uw vereniging een BuurtSportCoach actief te laten zijn, neem dan contact op met verenigingsadviseur Yoran Kluvers via 0299-418143 of y.kluvers@spurd.nl

Links
http://www.sportindebuurt.nl