Bestuur Spurd

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van stichting Spurd. De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. De bestuursleden zijn vrijwilligers met een sterke sociale antenne, bestuurlijke ervaring en een sterke en bewezen wil tot maatschappelijk ondernemen. Zij zijn verenigd in de wil om Spurd tot een succes te maken. Dat gaat niet zonder een verantwoord financieel beleid, een marketingbeleid en een stimulerend personeelsbeleid. 

Contactadres
Informatie voor of vragen aan het bestuur kunt u sturen naar 
info@spurd.nl of postbus 1300, 1440 BH Purmerend.

Bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Raymond Roussou, secretaris Deborah van der Klooster en penningmeester Sicco Timmerman. Algemeen lid van het bestuur is Erik van Wattingen.

Code Goed Sportbestuur
Op basis van de Code Goed Sportbestuur (onderdeel van De 13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur - Pas toe of leg uit!) van NOC*NSF heeft Spurd in 2014 een Gedragscode Bestuur Spurd vastgesteld.

Directeur
Alle uitvoerende taken zijn opgedragen aan de directeur van Spurd.

Taken Spurd
Het stimuleren van sportbeoefening en sportief bewegen, het beheer en de exploitatie van alle gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties en van het Leeghwaterbad en het ondersteunen van sportverenigingen. 
Het bestuur wil scoren met sport!