Gratis informatiebijeenkomst over
cursus valpreventie In Balans

Publicatiedatum: 4 december 2023

De reeks van tien wekelijkse trainingen valpreventie In Balans start 18 januari. Deze training is voor mensen vanaf zestig jaar die door balansverstoring meer moeite hebben met lopen, valangst hebben of al eens zijn gevallen. Een week eerder – tijdens een gratis bijeenkomst donderdag 11 januari 2024 – krijgt men informatie over valrisico’s en het nut van training om balansverstoring te voorkomen of op te vangen. De informatiebijeenkomst en de tien trainingen zijn in Buurtpunt De Gors. De informatie en de aansluitende serie trainingen van Spurd geven de deelnemers voldoende zelfvertrouwen om verantwoord in beweging te kunnen blijven bij dagelijkse bezigheden.

Vallen is door bewustwording en training vaak te voorkomen, er zijn verschillende factoren van invloed op veilig bewegen in en om het huis. In Balans is bedoeld voor zestigplussers die willen weten wat zij kunnen doen om beter te kunnen blijven staan. Tijdens de informatiebijeenkomst is er uitgebreid aandacht voor valrisicofactoren en het voorkomen van vallen. Dit vergroot de bewustwording over de eigen invloed om vallen te voorkomen. De deelnemers leren tijdens de tien wekelijkse trainingen – rekening houdend met de eigen mogelijkheden – hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen op behoud van de balans. De fysieke factoren balans, coördinatie, lenigheid en spierkracht zijn van belang om valrisico’s tijdens de dagelijkse bezigheden te verminderen en waar mogelijk te vermijden.

Tien trainingsuren

De gratis informatiebijeenkomst over de training valpreventie In Balans is donderdag 11 januari 2024 in Buurtpunt De Gors, Lisdoddestraat 40. De bijeenkomst van een uur begint om 11.30 uur. Aanmelden voor het bijwonen van de bijeenkomst is noodzakelijk. Wie in vervolg op deze bijeenkomst besluit mee te doen aan de training In Balans kan zich direct bij Spurd inschrijven voor tien vervolgtrainingen. De tien trainingsuren kost € 50,00 per persoon. Donderdag 18 januari is de eerste van tien wekelijkse trainingsuren, de laatste is donderdag 21 maart 2024. De training is steeds vanaf 11.30 uur tot 12.30 uur. Het is mogelijk mee te doen aan de trainingen zonder de informatiebijeenkomst te hebben bijgewoond, bijtijds aanmelden is wel noodzakelijk.

Aanmelden noodzakelijk

Spurd weet graag hoeveel mensen zij kan verwachten tijdens de gratis informatiebijeenkomst over de training In Balans. Aanmelden kan tot en met zondag 7 januari 2024 met een e-mail naar info@spurd.nl of door maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 15.30 uur te bellen met 0299 418 100.

  • "'Weidevenne is écht mijn wijk. Ik probeer te genieten van het leven en sporten is mijn passie. Dat ik deze dingen met elkaar kan combineren geeft mij veel energie!'."  

    Joeri Hamerling, Wijksportcoach Weidevenne

  • “Wij activeren mensen tot beweging, sport en een gezonde leefstijl. Onze sport- en beweegprogramma’s en sportaccommodaties bieden maatschappelijke meerwaarde”  

    Jancor de Boer, directeur Spurd

  • "Met mijn enthousiasme kan ik mensen motiveren meer uit zichzelf te halen dan zij dachten dat mogelijk was."  

    Kevin Frelink, Wijksportcoach Overwhere/Wheermolen