AED

Spurd verzorgt de aanwezigheid en het onderhoud van in totaal 37 AED’s op sportcomplexen en in sportzalen in Purmerend. Daarnaast organiseert Spurd twee keer per jaar een AED/reanimatie training voor vrijwilligers van de Purmerendse sportverenigingen. Alleen de secretariaten van de Purmerendse sportverenigingen kunnen vrijwilligers aanmelden voor de scholing.

Deelnemers ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur van een jaar.
Jaarlijkse herhaling van de training is van groot belang om de opgedane kennis actueel te houden. 

Onderhoud
Spurd is verantwoordelijk voor de AED's, inclusief het onderhoud. Het onderhoud van de AED’s vindt jaarlijks plaats. Sportverenigingen controleren zelf het controlelampje op het apparaat.

Is niet gepland onderhoud nodig? Neem dan contact op met Spurd: stuur een e-mail naar info@spurd.nl of bel maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.15 uur (0299) 418 100.

Is de AED gebruikt? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Spurd.
Na gebruik van de AED is vervanging van enkele onderdelen van groot belang!

Gebruik aub zo spoedig mogelijk melden: 
maandag tot en met vrijdag 08.30 uur tot 17.15 uur (0299) 418 100
of per e-mail: info@spurd.nl.