Verenigingsgesprek

De verenigingsondersteuner voert minimaal één keer per jaar een verenigingsgesprek met de besturen van de sportverenigingen. Zo kan Spurd inspelen op zowel individuele als overkoepelende vraagstukken.

In deze gesprekken worden onderwerpen besproken die zowel door de sportvereniging als door de verenigingsondersteuner kunnen worden aangedragen. Onderwerpen die tijdens een verenigingsgesprek aan de orde kunnen komen, zijn:

* Bestuur en organisatie
* Financiën en subsidies

* Beleid
* Vrijwilligers

* Ledenontwikkeling

* Dienstverlening (voor bijvoorbeeld salarisadministratie of schoonmaak)
* Communicatie