Subsidies sportverenigingen

Spurd beoordeelt aanvragen gemeentelijke subsidies voor sportgerelateerde zaken. De sportrelaties van Spurd ontvangen jaarlijks de uitnodigingsbrief per post.
Sport- en recreatieverenigingen moeten een aanvraag richten aan Spurd, niet aan de gemeente Purmerend. Spurd toetst aanvragen aan de gemeentelijke subsidieverordening en verzorgt de eventuele toekenning van de gemeentelijke subsidie.

Per rubriek vindt u de betreffende aanvraagformulieren als invulbare PDF.

VOORWAARDEN
De voorwaarden voor gemeentelijke subsidies staan in de Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten van de Gemeente Purmerend. De bedragen voor 2017 zijn te vinden in de Uitvoeringsbesluiten Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten 2017 van de Gemeente Purmerend.

MOGELIJKHEDEN
Jeugdleden

Sportverenigingen in Purmerend kunnen voor in Purmerend wonende jeugdleden tot en met achttien jaar jeugdsubsidie aanvragen. Ook is er subsidie voor het sporttechnisch beroepskader.
Brief Jeugdsubsidies 2017.pdf
Aanvraagformulieren Jeugdsubsidie.pdf

Onroerende ZaakBelastingen/Rioolrecht
Sport- en recreatieverenigingen komen jaarlijks in aanmerking voor volledige subsidie van de door de gemeente Purmerend opgelegde aanslag onroerende zaakbelasting en van het rioolrecht. Aanvraagformulier subsidie OZB/Rioolrecht indienen: Spurd, Postbus 1300, 1440 BH Purmerend.
Aanvraagformulier OZB subsidie.pdf

Deskundigheidsbevordering  
De cursus - beroepsopleiding - voor sportverenigingen moet uitgaan van een regionale of landelijke (sport)organisatie.  Eventuele uitbetaling vindt pas plaats na overlegging van alle benodigde stukken. 
Aanvraagformulier Deskundigheidsbevordering.pdf

VRAGEN?
Gebruik dan het digitale contactformulier of bel voor nadere informatie maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.15 uur naar (0299) 418 100.