Subsidie personen

GEMEENTELIJKE REGELING M€€RDOEN EN JEUGDSPORTFONDS

Inwoners van Purmerend met een laag inkomen die aan de voorwaarden van de regeling voldoen, komen in aanmerking voor ondersteuning (vergoeding) door de gemeente. Daardoor kan uw kind wel deelnemen aan sportieve activiteiten!

Van Spurd vallen onder de regeling:
* zwemles voor diploma-A in Spurd-Leeghwaterbad voor kinderen vanaf vijf jaar
* ZomerZwemAbonnement
* Meerbadenkaart recreatief zwemmen Spurd-Leeghwaterbad

Andere subsidies voor sport:
* contributie sportvereniging
* sportkleding en sportattributen

Subsidie aanvragen
De subsidie kunt u niet aanvragen bij Spurd.
Op de website van de gemeente Purmerend staat meer informatie over M€€Rdoen. Op de website van het JeugdSportFonds staat meer informatie over de regeling voor jeugd.